KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA LAO ĐỘNG Danh sách đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí (từ ngày 25/01/2018 đến ngày 01/02/2018)
Ngày đăng 01/02/2018 | 09:42  | View count: 57

STT

Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng

Người khởi kiện

Người bị kiện:

Quan hệ pháp luật

Số tiền tạm ứng án, lệ phí/Địa điểm nộp tiền tạm ứng

1

25.01

2018

Anh Bàng Minh Sơn

 

Chị Ông Thị Hồng Dung

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

2

25.01

2018

Anh Vũ Thanh Hà

Chị Trần Lan Hương

Thay đổi nuôi con sau ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

3

25.01.2018

Anh Trần Tùng Anh

Chị Vũ Ngọc Quỳnh Chi

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

4

01.02

2018

Ông Benjamin Alexander Frase

Nguyễn Thị Hường

Thay đổi nuôi con sau ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

5

01.02

2018

Chị Nguyễn Thị Phượng

Ông Vũ Đức Khương

Yêu cầu thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh