KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA HÀNH CHÍNH (Danh sách 27 vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý ngày 29/01/2018)
Ngày đăng 29/01/2018 | 04:31  | View count: 163

36
29.01.2018

Bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1963; ĐC: số 14 ngõ 351, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

37
29.01.2018

Bà Dương Ánh Tuyết, sinh năm 1967; ĐC: số 5 ngõ 216, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

38
29.01.2018

Bà Trần Thị Đông, sinh năm 1969; ĐC: số 32 ngõ 107/11, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

39

29.01.2018

Bà Dương Thị Quyên, sinh năm 1965; ĐC: số 11 ngõ 107 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

40
29.01.2018

Bà Trần Thị Tuyết Mai, sinh năm 1958; ĐC: số 29 ngõ 107/5, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

41
29.01.2018

Ông Dương Bá Chí, sinh năm 1966; ĐC: số 2, ngõ 183 A/60/6, tổ 40, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

42

29.01.2018

Ông Dương Tiến Sơn, sinh năm 1960; ĐC: số 25 ngõ 107 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

43
29.01.2018

Bà Dương Thị Bích Liên, sinh năm 1961; ĐC: số 25 ngõ 107 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

44
29.01.2018

Bà Dương Thị Loan, sinh năm 1963; ĐC: số 8 ngõ 107 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

45

 

29.01.2018

Bà Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1964; ĐC: số 2 ngõ 59 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

46
29.01.2018

Ông Dương Văn Thắng, sinh năm 1986; ĐC: số 8 ngõ 107 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai
UBND phường Vĩnh Hưng

TP Hằng

Yêu cầu hủy CV số 841/UBND-BQL ngày 16.5.2016; TB số 591/TB-UBND ngày 4/11/2016;TB số 593/TB-UBND ngày 7/11/2016;TB số 594/TB-UBND ngày 7/11/2016 của UBND quận Hoàng Mai

47
29.01.2018

Ông Phan Lý Hồng, sinh năm 1970; ĐC: thôn Táo, xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 6599/QĐ- UBND ngày 30.11.2016 của CT UBND thành phố Hà Nội

48

 

29.01.2018

Ông Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1974; Ông Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1967; ĐC: tổ 12, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 5848/QĐ-UBND ngày 30.10.2015 của CT UBND quận Hà Đông

49
29.01.2018

Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1958; Ông Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962; ĐC: căn hộ 203-204 nhà A, số 23B phố Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ,quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội

TP Huân

Yêu cầu hủy quyết định số 5767/QĐ-UBND ngày 24.10.2000 của UBND thành phố Hà Nội v/v cấp giấy chứng nhận QSH nhà và QSD đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh

50

29.01.2018

Ông Lê Đình Thảo, sinh năm 1961; ĐC: phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
UBND thành phố Hà Nội
UBND huyện Ứng Hòa

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 7866/QĐ-UBND ngày 10.11.2017 của CT UBND thành phố Hà Nội; QĐ số 153/QĐ-UB ngày 8.4.1994 của UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội); QĐ số 62/QĐ-UB ngày 10.5.1994 của UBND huyện Ứng Hòa v/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

51
29.01.2018

Ông Nguyễn Trọng Hùng, sinh năm 1958; ĐC: thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 21.01.2008 của CT UBND tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đính

52

29.01.2018

Ông Trịnh Đình Công, sinh năm 1967; ĐC: số 25, ngách 88/1 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai
UBND quận Hoàng Mai

TP Cường

Yêu cầu hủy quyết định số 3119/QĐ-UBND của CT UBND quận Hoàng Mai; các quyết định số 7967/QĐ-UBND; QĐ số 7968/QĐ-UBND và QĐ số 1602/PACT-HĐ BT.HT&TĐC của UBND quận Hoàng Mai

53
29.01.2018

Ông Trần Xuân Phương, sinh năm 1956; ĐC: xóm 8, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

TP Huân

Yêu cầu hủy quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 20.4.2017 và QĐ số 6337/QĐ-UBND ngày 11.9.2017 của CT UBND quận Thanh Xuân về việc giải quyết khiếu nại

54

29.01.2018

Ông Bùi Kiến Quốc, sinh năm 1955; ĐC: số 102 ngõ 34 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

TP Cường

Yêu cầu hủy quyêt định số 415/QĐ-BTP ngày 28.3.2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư và quyết định số 1013/QĐ-BTP ngày 7.7.2017 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về giải quyết khiếu nại lần đầu

55
29.01.2018

Ông Tô Văn Vỹ, sinh năm 1961; ĐC: Số 59 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 1161/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12.12.2016 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

56
29.01.2018

Ông Nguyễn Quang Quế, sinh năm 1953; ĐC: số F12 khu phố 1, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

UBND quận Nam Từ Liêm

TP Huân

Yêu cầu hủy thông báo số 81/TB-UBND ngày 9.3.2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

57

29.01.2018

Bà Phùng Thị Ngọc; ĐC: thôn 2 xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất

TP Nguyện

Khởi kiện hành vi hành chính của UBND huyện Thạch Thất trong hoạt động thu hồi, áp giá BTHT khi thu hồi đất 

58
29.01.2018

Bà Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1963; ĐC: thôn Trung, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

TP Huân

Yêu cầu hủy QĐ số 4781/QĐ-UBND ngày 15.9.2017 của CT UBND thành phố Hà Nội; QĐ số 2807/QĐ-CT ngày 09/12/2013 của CT UBND huyện Gia Lâm v/v giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất

59
29.01.2018

Ông Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1958; ĐC: số 1, ngõ 362/36 phố Nam Dư, tổ 5, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai

TP Nguyện

Yêu cầu hủy quyết định số 2599/UBND-TNMT ngày 25.11.2016 của UBND quận Hoàng Mai

60
29.01.2018

Ông Nguyễn Đình Phóng, sinh năm 1955; ĐC: số 57, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

UBND quận Long Biên

TP Huân

Yêu cầu hủy quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 02.7.2010 của UBND Long Biên về việc thu hồi đất

61
29.01.2018

Bà Trần Thị Sen, sinh năm 1951; ĐC: số 51 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

UBND quận Cầu Giấy

TP Huân

Khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Cầu Giấy cấp cho ông Trần Quý Mạnh

62
29.01.2018

Ông Trần Văn Mười, sinh năm 1979; ĐC: thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn

TP Nguyện

Khởi kiện yêu cầu hủy quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 4/6/2014 của UBND huyện Sóc Sơn về việc  phê duyệt phương án bồi thường

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh