KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA LAO ĐỘNG (Đơn đủ điều kiện nộp tạm ứng án phí từ ngày 22/11/2017 đến ngày 11/12/2017)
Ngày đăng 11/12/2017 | 05:04  | View count: 83

STT

Ngày ra thông báo nộp tiền tạm ứng

Người khởi kiện

Người bị kiện:

Quan hệ pháp luật

Số tiền tạm ứng án, lệ phí/Địa điểm nộp tiền tạm ứng

1

22/11

Anh Đỗ Tiến Đạt

 

Chị Lương Thị Hà

Yêu cầu thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

2

04/12

Anh Đặng Đình Toàn

Chị Phạm Thị Duyên

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

3

07/12

Anh Trần Tiến Dũng

Đinh Thị Thu Huế

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

4

11/12

Anh Nguyễn Văn Chung

Chị Trần Thị Thúy

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

5

08/12

Chị Lê Thị Ngọc Ánh

Anh Nguyễn Hữu Cường

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

6

06/12

Anh Trần Tiến Dũng

Chị Đinh Thị Thu Huế

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

7

08/12

Anh Nguyễn Tuấn Anh

Chị Juan.Yu-Chin

Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

300.000đồng

Nợi nộp tiền: Cục THADS Thành phố Hà Nội (Địa chỉ 142 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội)

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh