KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT ĐƠN KIỆN

TÒA HÀNH CHÍNH danh sách thụ lý 207 Vụ án hành chính sơ thẩm và 07 vụ án phúc thẩm ngày 02.10.2017 và 04.10.2017
Ngày đăng 04/10/2017 | 10:29  | View count: 444

Hành Chính Sơ Thẩm

THỤ LÝ                    Số, ngày tháng năm

NGƯỜI KHỞI KIỆN                 
 
Họ tên, địa chỉ
Họ tên người đại diện,
chức vụ, địa chỉ

NGƯỜI BỊ KIỆN                          
 
Họ tên, địa chỉ
Họ tên người đại diện,
chức vụ, địa chỉ

QUAN HỆ PHÁP LUẬT

THẨM PHÁN
được phân công

1

2

3

6

 

212
02.10.2017

Lê Thị Thường

UBND quận Hoàng Mai

Quyết định số 9666 ngày 29/12/2015 của UBND quận Hoàng Mai v/v phê duyệt PA tái định cư bồ dung.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Xóm 4, Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

213
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Linh

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Yêu cầu tuyên bố hành vi cưỡng chế thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Linh do Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thực hiện ngày 05/1/2010 là trái pháp luật.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tổ 1, Thôn Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai

 

 

214
02.10.2017

Ông Nguyễn Tự Tiềm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6842/11.12.2015 v/v giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

Lê Trí Cường

Tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

215
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6842/11.12.2015 v/v giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

Lê Trí Cường

Tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

216
02.10.2017

Ông Nguyễn Xuân Thưởng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6842/11.12.2015 v/v giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

Lê Trí Cường

Tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

217
02.10.2017

Ông Nguyễn Quang Thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6842/11.12.2015 v/v giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

Lê Trí Cường

Tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

218
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Vụ

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 9668/24.8.2009 và quyết định số 1446/31.5.2007 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND huyện Sóc Sơn.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

219
02.10.2017

Bà Ngô Thị Bản

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 9668/24.8.2009 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND huyện Sóc Sơn.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

220
02.10.2017

Ông Nguyễn Tiến Tỵ

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3409/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 4 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

221
02.10.2017

Ông Nguyễn Đình Toàn

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3404/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

222
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thành

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3408/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

223
02.10.2017

Ông Nguyễn Xuân Kiên

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Khiếu kiện TB số 147/17.8.2015 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên vv giải quyết tranh chấp đất đai.

TP Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thôn Tri Lễ, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên

 

 

224
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Chiến

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3406/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 1 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

225
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Giàng

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3403/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

226
02.10.2017

Ông  Nguyễn Ngọc Long

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3411/25.6.2013 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 3 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

227
02.10.2017

Ông Nguyễn Trung Tiến

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 9668/24.8.2009 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

228
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Toản

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 1446/31.5.2007 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC và Quyết định số 9668/24.8.2009 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

229
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Phẩm

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 1446/31.5.2007 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC và Quyết định số 9668/24.8.2009 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

230
02.10.2017

Ông Bùi Ngọc Thơ

UBND quận Thanh Xuân

Quyết định số 3723/04.11.2016 của UBND quận Thanh Xuân v/v thu hồi đất và Quyết định số 3738/04.11.2016 của UBND quận Thanh Xuân v/v PDPABT, HT và TĐC.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số 162, ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

 

231
02.10.2017

1.Bà Dương Thị Mến
2. Bà Dương Thị Thân

UBND huyện Đông Anh

Quyết định số 3786/30.12.2014 v/v PDPA BT, HT, TĐC của UBND huyện Đông Anh.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thôn Thạc Quả, xã Dục Tú, huyện Đông Anh

 

232
02.10.2017

Ông Nguyễn Oanh Hùng

UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 3980/3.10.2016; 1350/14.3.2017; 754/16.2.2017; 755/16.2.2017; 756/16.2.2017  của UBND quận Cầu Giấy v/v PDPA bồi thường, HT và TĐC.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 1, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

 

233
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Khai

UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 3980/3.10.2016; 1350/14.3.2017; 754/16.2.2017; 755/16.2.2017; 756/16.2.2017 của UBND quận Cầu Giấy v/v PDPA bồi thường, TH và TĐC.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 1, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

 

234
02.10.2017

Ông Nguyễn Tuấn Điệp

UBND quận Cầu Giấy

Thu hồi số 906/15.4.2016 v/v thu hồi đất và QĐ 4298/19.10.2016 v/v phê duyệt PABT. HT về đất của UBND quận Cầu Giấy.

Nguyễn Quang Hiểu

Số 118, đường Phạm Văn Đồng, Tổ 2, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy

 

235
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Quyết định số 4811/9.12.2016 v/v giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa.

 

236
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Tần

UBND quận Hà Đông

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND quận Hà Đông cấp cho ông Nguyễn Quốc Dân và bà Trần Thị Thanh Hương.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Số nhà 82 Lý Thường Kiệt, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

 

237
02.10.2017

Ông Hồ Sỹ Liễu

UBND quận Long Biên

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất và sở hữu nhà ở do UBND quận Long Biên cấp cho ông Nguyễn Quang Hà.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 8, phường Phúc Lợi, quận Long Biên

 

238
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Chính

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3407/25.6.2013 của UBND huyện từ Liêm v/v PDPA BT.

Nguyễn Quốc Hội

TDP 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

239
02.10.2017

Ông Tạ Đắc Thanh

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3410/25.6.2013 của UBND huyện từ Liêm v/v PDPA BT.

Nguyễn Quốc Hội

TDP  Mễ Trì Thượng, 4 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

240
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Đạt

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 1446/31.5.2007 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC và Quyết định số 9668/24.8.2009 của UBND huyện Sóc Sơn v/v PDPABT, HT và TĐC.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

241
02.10.2017

1. Ông Nguyễn Hà Tuyên
2. Bà Nguyễn Thị Thái Hà

UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 4746/25.12.2015 của UBND quận Cầu Giấy v/v cấp GCN QSD đất và QSH nhà ở.

Nguyễn Quốc Hội

Số 01/78, Ngõ 1, Tổ 4 đường Phạm văn Đồng, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy.

 

242
02.10.2017

Ông Nguyễn Trung Thành

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 10032/16.12.2016 v/v thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp và quyết định số 11468/31.12.2016 v/v thu hồi đất của UBND huyện Hoài Đức.

Đào Duy Vương

Xóm 1, Thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức

 

243
02.10.2017

Ông Vũ Đình Chức

UBND TP Hà Nội

Khiếu kiện quyết định số 6521 ngày 14/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội v/v giải quyết tranh chấp đất đai.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 199 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

 

244
02.10.2017

Lương Văn Thìn

UBND quận Long Biên

Khiếu kiện Quyết định số 1197/29.6.2007 v/v phê duyệt PABT và quyết định số 1353/19.7.2007 v/v thu hồi đất của UBND quận Long Biên

Đào Duy Vương

Số nhà 08, Tổ 12 phường Gia Thụy, quận Long Biên

 

245
02.10.2017

Bà Hoàng Thị Hằng

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định số 3246/22.5.17 v/v giải quyết khiếu nại; QĐ 508/20.1.17 v/v thu hồi đất; QĐ 510/20.1.16 v/v PDPABT của UBND huyện Thanh Trì.

Đào Duy Vương

Thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì

 

246
02.10.2017

1. Ông Đỗ Văn Thành
2. Bà Nguyễn Thị An

UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 3981/3.10.16 v/v phê duyệt PABT, HT TĐC và QĐ 1092 ngày 01/3/2017 v/v phê duyệt PABT HT TĐC của UBND quận Cầu Giấy.

Nguyễn Quốc Hội

Số 156 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, Cầu Giấy

 

247
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Tiến

UBND huyện Sóc Sơn

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Sóc Sơn cấp cho ông Nguyễn Duy Nam ngày 2/12/2003.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn

 

248
02.10.2017

Công ty Spirits International B.V

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

Quyết định số 288/22.2/2013 giải quyết đề nghị ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và Quyết định số 660/01.3.2016 v/v giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Lại Vĩnh Trung

44 Rue de la Vall'ee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

 

249
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Chí

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên

Quyết định số 2712/26.7.2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên v/v giải quyết khiếu nại thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trung Lập, xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên

 

250
02.10.2017

Công ty Spirits International B.V

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

Quyết định số 286/22.2/2013 giải quyết đề nghị ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và Quyết định số 659/01.3.2016 v/v giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Lại Vĩnh Trung

44 Rue de la Vall'ee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

 

251
02.10.2017

Công ty Spirits International B.V

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

Quyết định số 287/22.2/2013 giải quyết đề nghị ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và Quyết định số 661/01.3.2016 v/v giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Lại Vĩnh Trung

44 Rue de la Vall'ee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

 

252
02.10.2017

Công ty Spirits International B.V

Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ

Quyết định số 289/22.2/2013 giải quyết đề nghị ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa và Quyết định số 662/01.3.2016 v/v giải quyết khiếu nại của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ.

Lại Vĩnh Trung

44 Rue de la Vall'ee, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

253
02.10.2017

1. Ông Lê Hồng Doanh
2. Bà Nguyễn Thị Thủy

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ
UBND quận Tây Hồ

Quyết định số 3369/18.11.2016 của UBND quận Tây Hồ v/v phê duyệt PABT, HT đất và quyết định số 648/10.3.2017 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ v/v giải quyết khiếu nại.

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

254
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Thanh

UBND huyện Gia Lâm

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyễn Quốc Hội

Số nhà 1, ngách 154/42 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên

255
02.10.2017

Bà Trần Thị Liền

UBND huyện Mỹ Đức

Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Mỹ Đức cấp cho bà Lê Thị Đức ngày 07/10/2011.

Lê Trí Cường

Đội 2 Thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức

256
02.10.2017

Ông Lê Đức Hoạt

UBND quận Hoàng Mai

Hủy quyết định số 3532 ngày 21/6/2016 của UBND quận Hoàng Mai v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Xóm 4, Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

257
02.10.2017

Bà Cao Thị Cộng

UBND quận Hoàng Mai

Hành vi thu hồi đất mà không có quyết định thu hồi đất và không có phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Xóm 4, Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

258
02.10.2017

Ông Đinh Văn Khoái

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

Quyết định 12064/30.12.2016 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm v/v giải quyết khiếu nại v/v đình chỉ thi công xây dựng công trình VPTTXD

Nguyễn Quang Hiểu

Thôn Chi Đông, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm

 

259
02.10.2017

1. Ông Nguyễn Văn Bình
2. Bà Lê Thị Phú
3. Ông Nguyễn Xuân Hòa
4. Ông Nguyễn Văn Minh
5. Bà Đào Thị Mai
6. Bà Nguyễn Thị Sâm
7. Bà Nguyễn Thu Hà

UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện hành vi không giải quyết khiếu nại của UBND quận Nam Từ Liêm đối với quyết định số 9498 ngày 25/12/2013.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tổ dân phố 8 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

 

260
02.10.2017

Ông Trần Huy Hoàng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Khiếu kiện quyết định số 1190 ngày 14/3/2016 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Lê Trí Cường

Đội 9, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất

 

261
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Quý

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai

Quyết định số 281/20.2.2017 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai v/v giải quyết tranh chấp đất đai

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

 

262
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Ngọ

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 6785/18.10.2016 v/v thu hồi đất của UBND huyện Hoài Đức.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức

 

263
02.10.2017

Ông Nguyễn Quang Mộc

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 6781/18.10.2016 v/v thu hồi đất của UBND huyện Hoài Đức.

Đào Duy Vương

Thôn Diềm Xá, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức

 

264
02.10.2017

Ông Nguyễn Bá Yên

UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 6782/18.10.2016 v/v thu hồi đất của UBND huyện Hoài Đức.

Đào Duy Vương

Thôn Diềm Xá, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức

 

265
02.10.2017

Ông Trần Văn Phụng

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 3412/25.6.2013 của UBND huyện từ Liêm v/v PDPA BT.

Lại Vĩnh Trung

TDP  Mễ Trì Thượng, 4 phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

 

266
02.10.2017

Ông Nguyễn Thiện Bình

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6807/11.12.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v giải quyết khiếu nại.

Lê Trí Cường

TDP Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

267
02.10.2017

Ông Bùi Văn Trường

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6257/18.11.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v giải quyết khiếu nại.

Lê Trí Cường

TDP Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

268
02.10.2017

Ông Nguyễn Ngọc Ninh

 

Quyết định số 6340/06.7.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v giải quyết khiếu nại.

Nguyễn Thị Thu Hằng

B15, QL2 Thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn

 

269
02.10.2017

Ông Trần Đình Trọng

UBND quận Hoàng Mai

Quyết định số 4970/17.6.2015 của UBND quận Hoàng Mai v/v thu hồi đất.

Nguyễn Quốc Hội

Số 2, ngõ 38 phố Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai

 

270
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Tỉnh

 

Quyết định số 6855/11.12.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v giải quyết khiếu nại.

Lê Trí Cường

TDP Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

271
02.10.2017

Ông Vương Đình Hiếu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6254/18.11.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v giải quyết khiếu nại.

Lê Trí Cường

TDP Trung, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

272
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Phúc

UBND quận Bắc Từ Liêm

Yêu cầu hủy GCN QSD đất do UBND huyện từ Liêm (cũ) cấp cho ông Lê Đại Quân.

Lại Vĩnh Trung

TDP Văn Trì 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

 

273
02.10.2017

Bà Nhân Thị Tháp

UBND huyện Thanh Trì

Quyết định số 5529 ngày 22/8/2013 v/v thu hồi đất của UBND huyện Thanh Trì và QĐ 2064/5.5.2014 v/v phê duyệt PABT

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì

 

274
02.10.2017

Bà Phạm Thị Sửu

UBND quận Long Biên

Quyết định số 6732/29.9.2016 v/v thu hồi đất và QĐ số 6760/29.9.2016 v/v phê duyệt PABT, HT của UBND quận Long Biên.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

 

275
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Diệp

UBND quận Long Biên

Quyết định số 6729/29.9.2016 v/v thu hồi đất và QĐ số 6750/29.9.2016 v/v phê duyệt PABT, HT của UBND quận Long Biên.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 15 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội

 

276
02.10.2017

Ông Lê Văn Doanh

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
UBND quận Hà Đông

Quyết định số 9534/11.10.2016 v/v phê duyệt PABT của UBND quận Hà Đông và QĐ số 11614/19.10.2016 v/v cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Hà Đông.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 224, Tổ 7, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

 

277
02.10.2017

Ông Hoàng Hữu Hải

Sở Tài nguyên và môi trường
Hà Nội

Yêu cầu hủy GCN quyền sử dụng đất số CB 867582 ngày 05/2/2016 của Sở Tài nguyên và môi trường
Hà Nội đối với thửa đất số 57-1 tờ bản đồ số 8 thại thôn Đông, xã Tàm Xá, Đông Anh.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 11A, đường 1, ngõ số 6, thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh.

 

278
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Tâm

UBND quận Tây Hồ

Quyết định số 3704/14.12.2016 của UBND quận Tây Hồ v/v phê duyệt PABT, HT đất nông nghiệp.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ 3, Cụm 1, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

 

279
02.10.2017

Bà Đặng Thị Dài

UBND huyện Đan Phượng

Yêu cầu hủy GCN QSD đất số BA 997566 do UBND huyện Đan Phượng cấp cho bà Đinh Thị Tự.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Cụm 1, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng

 

280
02.10.2017

Bà Vũ Thị Vân

UBND quận Tây Hồ

Yêu cầu hủy GCN QSD đất số BĐ 661076 do UBND quận Tây Hồ cấp cho ông Công Văn Hòa.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

64 Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm

 

281
02.10.2017

Ông Bùi Minh Tuân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 1892/20.4.2016 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv giải quyết KN tranh chấp đất đai.

Đào Duy Vương

Thôn Giang Soi, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa

 

282
02.10.2017

Ông Trần Văn Kính

UBND huyện Đông Anh

Quyết định số 1072/20.12.2005 của UBND huyện Đông Anh v/v cấp GCN QSD đất ở và đất vườn liền kề khu vực nông thôn.

Lê Trí Cường

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh

 

283
02.10.2017

Ông Nguyễn Xuân Chỉnh

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội

QĐ 454/24.1.17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, QĐ 410, 411, 412/14.3.2016

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thôn Phú Hiền, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức.

 

284
02.10.2017

1. Bà Trần Thị Mạnh
2. Bà Trần Thị Ngát

UBND huyện Chương Mỹ

Yêu cầu hủy GCN QSD đất do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho ông Trần Trọng Hạnh.

Lê Trí Cường

Xóm Giang Biên, Thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ.

 

285
02.10.2017

Bà Đỗ Thị Cảnh

UBND quận Đống Đa

Yêu cầu hủy GCN QSD đất số AB 839266 ngày 28/9/2006 của UBND quận Đống Đa cấp cho ông Đỗ Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số 12B, Tổ 46 phường Phương Liên, quận Đống Đa

 

286
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thái

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 5987a/10.10.2014 của Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn v/v giải quyết khiếu nại.

Nguyễn Quốc Hội

Thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn

 

287
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Bẩy

Chủ tịch UBND quận Long Biên
UBND quận Long Biên

Quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất, quyết định GQKN của Chủ tịch và UBND quận Long Biên.

Nguyễn Quang Hiểu

Số nhà 99A, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên

 

288
02.10.2017

Ông Ngô Duy Chiến

UBND quận Bắc Từ Liêm

Yêu cầu hủy quyết định số 6220/2.12.2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm vv giải quyết tranh chấp đất đai.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

TDP Thượng Cát 1, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm

 

289
02.10.2017

Ông Tạ Quang Bích

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức
UBND huyện Hoài Đức

QĐ 2204/14.3.17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv GQKN của bà Nguyễn Thị Liên và QĐ 10279/26.12.2016 v/v thu hồi đất của ông Tạ Quang Bích

Đào Duy Vương

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức

 

290
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

Quyết định số 1039/16.4.2015 và QĐ số 2747/17.9.2015 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ v/v cưỡng chế thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số 01 ngách 335/20/1 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

 

291
02.10.2017

Ông Nguyễn Đức Huấn

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 1369/1.4.2016 v/v GQKN của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 24, ngách 235/23, ngõ 235 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy

 

 

292
02.10.2017

Bà Vũ Thị Lan

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

QĐ số 5650/27.10.2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội v/v GQKN

Lê Trí Cường

Số 141A, Tổ 10, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm

 

 

293
02.10.2017

1. Ông Phùng Văn Dũng
2. Bà Phạm Thị Huệ

UBND TX Sơn Tây
Chủ tịch UBND TX Sơn Tây
Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 2027/18.11.2011 phê duyệt PABT của UBND TX Sơn Tây; QĐ 286/19.3.2015 của CT UBND TX Sơn Tây vv GQKN; QĐ3304/16.7.2015 của CT UBND TP Hà Nội vv GQKN và QĐ số 3439/23.7.2015 của CT UBND TP Hà Nội vv đính chính QĐ 3304.

Đào Duy Vương

Tổ dân phố 3, phường Trung Hưng, Thị xã Sơn Tây

 

 

294
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Doan

UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 3696/20.9.2016 vv thu hồi đất và QĐ 3730/20.9.2016; QĐ số 1336/14.3.2017 v/v phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất của UBND quận Cầu Giấy.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổ 2, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

 

 

295
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Tơ

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định số 9668/24.8.2009 và quyết định số 1446/31.5.2007 v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND H Sóc Sơn.

Đào Duy Vương

Thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

 

296
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Minh

UBND quận Long Biên
Chủ tịch UBND quận Long Biên

Văn bản số 272/7.3.2016 của UBND quận Long Biên vv trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh và QĐ số 1782/23.5.2016 của Chủ tịch UBND quận Long Biên vv GQKN.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 10, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

 

 

297
02.10.2017

Ông Bùi Cao Đoán

UBND huyện Mê Linh

Quyết định 6055/30.8.2007 của UBND huyện Mê Linh vv cấp GCN QSD đất  và Giấy chứng nhận QSD đất mang tên ông Bùi Cao Thiện.

Nguyễn Thị Hà

Thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

 

 

298
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức
UBND huyện Hoài Đức

QĐ 2208/14.3.17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv GQKN của bà Nguyễn Thị Liên và QĐ 10281/26.12.2016 v/v thu hồi đất của ông Tạ Quang Bích

Đào Duy Vương

Thôn Trung Kỳ, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức

 

299
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

UBND quận Bắc Từ Liêm

Quyết định 6665/8.9.2009 của UBND quận từ Liêm vv thu hồi đất.

Lại Vĩnh Trung

Nhà 2B/17/124 Thụy Khuê, quận Tây Hồ

 

 

300
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thật

UBND huyện Thanh Trì
Chủ tịch UBND H.Thanh Trì

Quyết định 4605/19.6.2016 v/v phê duyệt PABT khi thu hồi đất; QĐ 4601/29.6.2016 vv thu hồi đất của UBND huyện Thanh Trì; QĐ 11615/12.12.2016 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì vv cưỡng chế thu hồi đất.

Nguyễn Thị Hà

Đội 3, Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

 

 

301
02.10.2017

Ông Phan Văn Vũ

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

Quyết định 10818/12.12.2016 vv giải quyết khiếu nại của CT UBND huyện Gia Lâm

Nguyễn Quang Hiểu

Thôn Yên Mỹ, xã Dương Quảng, huyện Gia Lâm

 

 

302
02.10.2017

Ông Lê Tuy

Chủ tịch UBND H.Thanh Trì

Quyết định số 4913/14.7.2016 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì.

Nguyễn Thị Hà

Số nhà 383 đường Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì

 

 

303
02.10.2017

Bà Tạ Thị Đông

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định 828/6.2.2014 vv giải quyết tranh chấp đất đai.

Nguyễn Thị Hà

Số 55, Tổ 1, Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ

 

 

304
02.10.2017

Ông Dương Văn Dõi

UBND huyện Sóc Sơn

Quyết định 12/4.12.2012 vv phê duyệt PABT; QĐ 13/17.1.2013 của UBND huyện Sóc Sơn tuyên hủy bỏ kết quả hành vi cường chế thu hồi đất, GPMB. Yêu cầu BTTH

Nguyễn Thị Hà

Thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn

 

 

305
02.10.2017

Ông Đào Văn Viện

UBND huyện Sóc Sơn

Hủy Giấy chứng nhận QSD đất số BO 869386 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 9/7/2013 cho ông Đào Văn Mão.

Nguyễn Thị Hà

Thôn Chùa, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn

 

 

306
02.10.2017

1. Bà Trần Thị Bé
2. Bà Trần Thị Thêm

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 6174/29.9.2016 của UBND quận Nam Từ Liêm vv thu hồi đất.

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 15 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

 

 

307
02.10.2017

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải
2. Ông Nguyễn Hoàng Phú

UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định số 6173/29.9.2016 của UBND quận Nam Từ Liêm vv thu hồi đất.

Nguyễn Quang Hiểu

Số 99, Tổ 14 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm; Trung tâm Giống Gia súc, Tổ 14, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm

 

 

308
02.10.2017

Ông Đinh Trọng Cung

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

Quyết định 1453/28.2.2017  của Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức vv giải quyết tranh chấp đất đai.

Nguyễn Thị Hà

Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức

 

309
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Hoàn

UBND TP Hà Nội

Văn bản số 5807/5.8.2014 trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoàn liên quan đến khiếu nại về lĩnh vực quản lý đất đai.

Nguyễn Thị Hà

847 Tổ 10, phường Đức Giang, quận Long Biên

 

 

310
02.10.2017

Ông Phạm Văn Bái

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định 2250/13.4.2017 của CT UBND Tp Hà Nội  và QĐ 4582/28.9.2015 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh vv GQKN liên quan đến tiền hỗ trợ khi thu hồi đất.

Nguyễn Thị Hà

Khu 3, Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

 

311
02.10.2017

Ông Nguyễn Công Dũng

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy
UBND quận Cầu Giấy

Các quyết định thu hồi đất; phê duyệt PABT và tái định cư khi thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số 12, Tổ 24 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

 

 

312
02.10.2017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Trường Sơn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội
UBND TP Hà Nội

Quyết định số 4541/11.9.2015 của UBNd Tp Hà Nội vv cho thuê đất và  QĐ 4128/29.7.2016 của CT UBND TP Hà Nội vv GQKN

Đào Duy Vương

402A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

 

 

313
02.10.2017

Bà Đỗ Thị Trãi

UBND huyện Thanh Oai

Yêu cầu hủy GCN QSD đất do UBND huyện Thanh Oai cấp cho bà Đào Thị Ngọ.

Nguyễn Quang Hiểu

Xóm Côn, Thôn Đống, xã cao Viên, huyện Thanh Oai

 

 

314
02.10.2017

Ông Dương Bắc Việt

Chủ tịch UBND quận Long Biên

Quyết định 2134/2.6.2016 của Chủ tịch UBND quận Long Biên vv giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 17, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

 

315
02.10.2017

Ông Mai Quang Cảnh

Chủ tich UBND quận Long Biên
UBND quận Long Biên

Quyết đinh thu hồi đất, phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất và QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Đào Duy Vương

Tổ 5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

 

316
02.10.2017

Ông Mai Chí Long

Chủ tich UBND quận Long Biên
UBND quận Long Biên

Quyết đinh thu hồi đất, phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất và QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Đào Duy Vương

SN 20, ngách 227/28, Tổ 5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

 

317
02.10.2017

Ông Mai Quốc Hùng

Chủ tich UBND quận Long Biên
UBND quận Long Biên

Quyết đinh thu hồi đất, phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất và QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Đào Duy Vương

SN 30, ngách 227/28, Tổ 5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

 

318
02.10.2017

Ông Mai Văn Dũng

Chủ tich UBND quận Long Biên
UBND quận Long Biên

Quyết đinh thu hồi đất, phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất và QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Long Biên.

Đào Duy Vương

SN 22, ngách 227/28, Tổ 5 phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 

 

319
02.10.2017

Bà Bùi Thị Mến

Chủ tịch UBND TP Hà Nội
UBND quận Hoàng Mai
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Quyết định số 1957/22.4.2016 vv GQKN của CT UBND TP Hà Nội; QĐ số 8830/2.12.2015 vv GQKN của CT UBND quận Hoàng Mai; QĐ 7587/2.10.2015 của UBND quận Hoàng Mai và PABT HT GPMB.

Nguyễn Quốc Hội

Số nhà 46, Tổ 21 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

 

320
02.10.2017

Bà Ngô Thị Nhã

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định thu hồi đất; phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất; QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quang Hiểu

TDP số 1 phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

 

 

321
02.10.2017

Ông Nguyễn Quý Đích

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định thu hồi đất; phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất; QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quang Hiểu

TDP số 1 phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

 

 

322
02.10.2017

Ông Nguyễn Quang Lưu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội
UBND quận Hoàng Mai
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Quyết định số 1956/22.4.2016 vv GQKN của CT UBND TP Hà Nội; QĐ số 8809/2.12.2015 vv GQKN của CT UBND quận Hoàng Mai; QĐ 7565/2.10.2015 của UBND quận Hoàng Mai và PABT HT GPMB.

Nguyễn Quang Hiểu

Số 3, ngách 42/95 Tổ 20, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

 

323
02.10.2017

Bà Ngô Thị Cơ

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định thu hồi đất; phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất; QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quang Hiểu

TDP số 2 phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

 

 

324
02.10.2017

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Gia Bảo

Chủ tich UBND quận Ba Đình
Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 539/31.3.2016 vv GQKN của Chủ tịch UBND quận Ba Đình và QĐ số 5354/27.9.2016 vv GQKN của Chủ tich UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ô số 5 Tầng 5, Tòa D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình.

 

 

325
02.10.2017

1. Ông Phùng Đình Tại
2. Bà Nguyễn Thị Vấn

UBND huyện Chương Mỹ

Yêu cầu hủy 1 phần Quyết định 931/19.9.2006 của UBND huyện Chương Mỹ vv cấp GCN QSD đất và Giấy chứng nhận QSD đất do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho ông Cao Đình Tiểu và bà Nguyễn Thị Đào.

Lê Trí Cường

Xóm Giao, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ

 

 

326
02.10.2017

Bà Vũ Thị Tám

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm
UBND huyện Gia Lâm

Yêu cầu hủy QĐ số 1562/22.2.2017 của Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm vv GQKN và Giấy chứng nhận QSD đất số 625 ngày 29/9/2004 do UBND huyện Gia Lâm cấp cho hộ gđ bà Nguyễn Thị Chức

Nguyễn Quang Hiểu

Thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

 

 

327
02.10.2017

Ông Nguyễn Quý Ninh

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Quyết định thu hồi đất; phê duyệt PABT, HT khi thu hồi đất; QĐ GQKN của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Quang Hiểu

TDP số 2 phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

 

 

328
02.10.2017

Ông Lê Văn Thành

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
UBND quận Hà Đông

QĐ 1365/28.1.2016 phê duyệt PA, dự toán kinh phí BT, HTGP mặt bằng của UBND quận Hà Đông và QĐ 11611/19.12.2016 vv cưỡng chế và hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Hà Đông vv không ban hành QĐ thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 239 Ngõ 47, Tổ 7, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

 

 

329
02.10.2017

1. Bà Trần Thị Tươi
2. Ông Đỗ Văn Cương

UBND quận Cầu Giấy
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy

Quyết định số 4650/1.11.2013 của UBND quận Cầu Giấy vv thu hồi đất và QĐ 2260/6.6.2016 vv cưỡng chế thu hồi đất vv cưỡng chế thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

259B đường tô Hiệu, phường Dịch Vọng Hâu, quận Cầu Giấy.

 

 

330
02.10.2017

1. Đặng Ngọc Hà
2. Đặng Ngọc Hồng
3. Lê Thị Phương Loan
4. Đặng Tuyết Nhung
5. Đặng Tuyết Mai
6. Đặng Tuyết Vân
7. Đặng Trần Quang
8. Đặng Tuyết Thủy

Bộ trưởng Bộ Xây dựng
UBND TP Hà Nội

Quyết định số 321/20.8.2008 giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Ngọc Hà và QĐ 273/10.3.2015 vv GQKN của bà Đặng Ngọc Hà

Nguyễn Thị Thu Hằng

119 Hàng Gai, Hoàn Kiếm

 

 

331
02.10.2017

Bà Lê Thị Thái (Long)

UBND quận Hà Đông
Chủ tịch UBND quận Hà Đông

Quyết định 1363/28.1.2016 phê duyệt PABT, dự toán kinh phí BT, HT GPMB; Quyết định 11612/19.12.2016 vv cưỡng chế thu hồi đất; Hành vi hành chinh thực hiện cưỡng chế của CT UBND quận Hà Đông.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 264 Tổ 7, phường Kiến Hưng, quận Hoàng Mai.

 

 

332
02.10.2017

Bà Lê Thị Lan

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
UBND quận Hà Đông

QĐ 1365/28.1.2016 phê duyệt PA, dự toán kinh phí BT, HTGP mặt bằng của UBND quận Hà Đông và QĐ 11611/19.12.2016 vv cưỡng chế và hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Hà Đông vv không ban hành QĐ thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 170 Ngõ 45 Tổ 7 Kiến Hưng, quận Hà Đông

 

 

333
02.10.2017

Bà Lê Thị Liên

Chủ tịch UBND quận Hà Đông
UBND quận Hà Đông

QĐ 1366/28.1.2016 phê duyệt PA, dự toán kinh phí BT, HTGP mặt bằng của UBND quận Hà Đông và QĐ 11610/19.12.2016 vv cưỡng chế và hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận Hà Đông vv không ban hành QĐ thu hồi đất.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 303 tổ 7 Kiến Hưng, Hà Đông

 

 

334
02.10.2017

Bà Vũ Thị Đào

Chủ tịch UBND HChương Mỹ

Quyết định 4133 ngày 10.6.2016 của CT UBND huyện Chương Mỹ vv GQKN

Lại Vĩnh Trung

Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ,

 

 

335
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Bình

UBND quận Long Biên

Quyết định số 1280/14.3.2017 v/v thu hồi đất và quyết định số 1282/14.3.2017 v/v phê duyệt phương án bồi thường của UBND quận Long Biên

Nguyễn Quang Hiểu

Tổ 14, phường Bồ Đề, quận Long Biên

 

336
02.10.2017

1. Ông Nguyễn Khắc Kính
2. Bà Nguyễn Thị Tần

UBND huyện Đan Phượng

Yêu cầu hủy GCN QSD đất số BA9976788 ngày 14/4/2010 do UBND huyện Đan Phượng cấp cho ông Nguyễn Khắc Mến và bà Đinh Thị Oanh

Lê Trí Cường

Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.

 

337
02.10.2017

Ông Nguyễn Hữu Biên

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng

Quyết định số 381 ngày 28/1/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng vv GQĐKN

Lại Vĩnh Trung

Xóm Thượng Trường, cụm 7, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng

 

338
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Kim Tươi

UBND huyện Gia Lâm

Yêu cầu hủy QĐ 1574/24.2.2017 do UBND huyện Gia Lâm cấp GCN QDSĐ.

Nguyễn Quang Hiểu

Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm

 

339
02.10.2017

Ông Hoàng Minh Khương

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Yêu cầu hủy QĐ 6707/6.12.2016 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv GQKN.

Lê Trí Cường

Đội 9, Thôn Thúy Lai, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất

 

 

340
02.10.2017

Bà Trần Mỹ Hạnh

UBND quận Hoàng Mai

Quyết định số 5444 ngày 30/8/2016 của UBND quận Hoàng Mai vv PDPABT HT để GPMB

Nguyễn Quang Hiểu

33 Phạm Bá Vành, Tổ 8, quận Bắc Từ Liêm.

 

341
02.10.2017

Ông Hoàng Kim Mưu

UBND huyện Hoài Đức

Hủy 1 phần quyết định 39 của UBND huyện Hoài Đức vv cấp GCN QSD đất.

Lê Trí Cường

Thôn Minh Hòa 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức

 

 

342
02.10.2017

1. Ông Nguyễn Văn Định
2. Bà Ngô Thị Liên

UBND huyện Thạch Thất

Quyết định số 4261/12.7.2016 phê duyệt PABT, HTGPMB của UBND huyện Thạch Thất.

Lê Trí Cường

Thôn 8, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

 

 

343
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6845/11.12.2015 v/v giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

Lê Trí Cường

Tổ dân phố Hạ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm

 

 

344
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Thận

UBND huyện Sóc Sơn

Hành vi hành chính của UBND huyện Sóc Sơn vv không chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Thận.

Nguyễn Thị Hà

Thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn

 

 

345
02.10.2017

Ông Hoàng Văn Môn

UBND huyện Thạch Thất

Yêu cầu hủy quyết định số 1175/7.3.2016 của UBND huyện Thạch Thất vv phê duyệt PABT, HTGPMB khi nhà nước thu hồi đất.

Lê Trí Cường

Thôn 10, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất.

 

 

346
02.10.2017

Ông Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định số 6351/01.12.2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội vv giải quyết khiếu nại.
(Tòa cấp cao xử hủy án sơ thẩm Hà Nội)

Đào Duy Vương

Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn

 

 

347
02.10.2017

Ông Nguyễn Quảng Thành

UBND huyện Quốc Oai

Quyết định 246a ngày 30/6/2014 vv chi trả tiền bồi thường GPMB
(Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai chuyển thẩm quyền)

Lê Trí Cường

Thôn Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai

 

 

348
02.10.2017

Ông Lê Thế Tinh

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định số 8939 ngày 30/12/2017 của Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm giải quyết khiếu nại về quản lý đất đai.

Lê Trí Cường

TDP số 3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

 

 

349
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Liêm

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức

Quyết định số 4169/ 26.7.2016 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức v/v công nhận quyền sử dụng đất ngõ đi riêng cho hộ bà Nguyễn Thị Xiêm

Lê Trí Cường

Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức

 

 

350
02.10.2017

Bà Nguyễn Thị Hợi

UBND quận Bắc Từ Liêm

Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định số 6441/16.12.2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v phê duyệt phương án thu bổ sung tiền sử dụng đất tái định cư.

Đào Duy Vương

TDP Ngọc Long 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

 

 

351
02.10.2017

Ông Tăng Thành Sơn
Bà Đặng Tố Quyên

UBND quận Hoàng Mai

Khiếu kiện quyết định số 76/13.01.2014 của UBND quận Hoàng Mai vv thu hồi 10 giấy chứng nhận QSD đất do UBND quận Hoàng Mai cấp theo QĐ số 2557/12.12.2007 cho các hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Nguyễn Quốc Hội

Tổ 64, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân.

 

352
02.10.2017

Ông Nguyễn Đức Luận

UBND thành phố Hà Nội

Khiếu kiện yêu cầu hủy QĐ số 8162/25.12.2001 của UBND TP Hà Nội vv cấp GCN QSD đất và QSH nhà ở và hủy GCN QSD đất cấp cho ông Nguyễn Thế Tiếp và bà Nguyện Thị Lệ tại tổ 25, cụm 4 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Nguyễn Thị Thu Hằng

40 Nguyễn Du, phường 7 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 

353
02.10.2017

Bà Bùi Thị Cầu

UBND quận Hoàng Mai

Hành vi không ban hành quyết định thu hồi đất và phương án BT HTTĐC của UBND quận Hoàng Mai

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Xóm 4, Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

 

354
02.10.2017

Bà Ngô Thị Lan
Bà Ngô Thị Huệ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định 3343/24.6.2014 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến việc cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Đình Lộc và bà Tài Thị Huệ tại thôn Ải, xã Di Trạch, H Hoài Đức.
(Tòa án cấp cao tại Hà Nội hủy bản án sơ thẩm của Hà Nội. TP Vương).

Lê Trí Cường

Thôn Ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức.

355
02.10.2017

Ông Trần Văn Tâm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Khiếu kiện quyết định số 483/7.6.2007 của UBND tỉnh Hà Tây ( nay là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) vv giải quyết khiếu nại liên quan đến quản lý đất đai.

Lê Trí Cường

Xóm 9, Thôn 3, xã Song Phương, huyện Hoài Đức

 

356
02.10.2017

Ông Trần Văn Hưng
Bà Trịnh Thị Minh Tâm

UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện yêu cầu hủy QĐ 3705/07.07.2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc thu hồi đất

Nguyễn Quang Hiểu

P206 D4 Thành Công, p. Thành Công, q. Ba Đình

 

357
02.10.2017

Ông Kiều Văn Đức
Bà Nguyễn Thị Nhung

UBND huyện Quốc Oai

Khiếu kiện việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với gia đình

Lê Trí Cường

thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

358
02.10.2017

Ông Đinh Văn Lởi

CT UBND huyện Sóc Sơn

Khiếu kiện Quyết định số 1280 ngày 13/4/2015 của UBND huyện Sóc Sơn v/v giải quyết khiếu nại lần hai

Lê Trí Cường

Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

359
02.10.2017

 Bà Tô Quỳnh Trang

CTUBND quận Hoàn Kiếm

KhiÕu kiÖn QuyÕt ®Þnh sè 2400/Q§- KPHQ ngµy 09/6/2017 cña CTUBND quËn Hoµn KiÕm v/v ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ vµ QuyÕt ®Þnh sè 2992/Q§- CC ngµy 15/8/2017 cña CTUBND quËn Hoµn KiÕm v/v c­íng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Số 31 Hàng Khoai, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

360
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Dung; Ông Chu Văn Sinh
Cùng trú tại: thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn

Khiếu kiện QĐ số 1446/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 và QĐ số 9668/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND huyện Sóc Sơn v/v phê duyệt PABT, hỗ trợ và tái định cư

Nguyễn Quốc Hội

361
04.10.2017

Bà Đái Thị Bảo
ĐC: thôn Thượng, xã Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội

CT UBND quận Bắc Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 3106/QĐ-UBND ngày 13.4.2017 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v cưỡng chế thu hồi đất

Nguyễn Quốc Hội

362
04.10.2017

Ông Nguyễn Văn Chung
ĐC: số 30, tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên, tp Hà Nội

UBND quận Long Biên

Khiếu kiện phương án bồi thường khi thu hồi đất

Nguyễn Quang Hiểu

363
04.10.2017

Nguyễn Thị Tíu
ĐC: TDP Tháp, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm

Hiếu kiện QĐ số 2272/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm, QĐ số 2790/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

364
04.10.2017

Ông Vũ Văn Thăng
ĐC: TDP Nguyên Xá 3, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, tp Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 6320/QĐ-UBND ngày 7/12/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm v/v phê duyệt phương án  bồi thường

Nguyễn Thị Thanh Huyền

365
04.10.2017

Ông Ngô Như Bình
ĐC: TDP 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

UBND quận Nam Từ Liêm

Khởi kiện QĐ số 3162/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 và QĐ số 3212/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 v/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường; QĐ số 5352/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

366
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thắm
ĐC: Số 303, nhà B3, tổ 30, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, tp Hà Nội

UBND quận Long Biên

Khiếu kiện QĐ số 3322/QĐ-UBND ngày 25.8.2016 của UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại XPVPHC

Nguyễn Quang Hiểu

367
04.10.2017

Bà Đỗ Thị Phương Dung
ĐC: TDP 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 3161/QĐ-UBND, QĐ số 3211/QĐ-UBND  ngày 15/6/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất và phê duyệt PABT; QĐ số 5357/QD-UBND ngày 13/9/2016 của CT.UBND

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

368
04.10.2017

Bà Nguyễn Minh Châu
ĐC: số 29 ngõ 88 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, tp Hà Nội

UBND quận Đống Đa

Khiếu kiện QĐ số 6205/QĐ-UBND; QĐ số 6223/QĐ-UBND; QĐ số 6212/QĐ-UBND; QĐ số 6219/QĐ-UBND năm 2016 của UBND quận Đống Đa v/v thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng

Đào Duy Vương

369
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thịnh
ĐC: số 18, tổ 16, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT.UBDN quận Long Biên
CT. UBND phường Thượng Thanh

khiếu kiện QĐ số 1731/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của CT.UBND quận Long Biên; QĐ số 461/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2015 của CT.UBNDph]ơngf Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

370
04.10.2017

Ông Nguyễn Quý Tế
ĐC: TDP 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, tp Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 4112/QĐ-UBND và QĐ số 4151/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường; QĐ số 5360/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của CT UBND quận v/v giải quyết khiếu nại

Nguyễn Thị Thanh Huyền

371
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Điểm
ĐC: TDP 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm

Khởi kiện yêu cầu hủy bỏ QĐ số 4963/QĐ-UBND ngày 1.9.2016 và QĐ số 4988/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v Thu hồi đất và phê duyệt phương án

Nguyễn Thị Thanh Huyền

372
04.10.2017

Bà Trần Thị Định
ĐC: B2, tổ 30, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT.UBDN quận Long Biên
CT.UBND quận Long Biên
CT. UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3323/QĐ-UBND ngày 25.8.2016 của CT.UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 467/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015 và QĐ 80/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CTUBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

373
04.10.2017

Ông Nguyễn Đình Tam
ĐC: tổ 8 phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT.UBND quận Long Biên

Khiếu kiện QĐ số 3228/QĐ-UBND ngày 5.8.2016 của CT.UBND quận Long Biên v/v Giải quyết khiếu nại

Nguyễn Quang Hiểu

374
04.10.2017

Bà Đỗ Thị Mai
ĐC: TDP 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 5355/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của CT UBND quận Nam Từ Liêm; QĐ số 2325/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

375
04.10.2017

Bà Ngô Thị Trường
ĐC: số 3, ngách 437/7 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 4378/QĐ-UBND ngày 29.12.2014 v/v thu hồi đất và QĐ số 2073/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

376
04.10.2017

Bà Trần Thị Dung
ĐC: số 9 Liên Gia 4, hẻm 99/47/14 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên

Khiếu kiện QĐ số 3333/QĐ-UBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại

Nguyễn Quang Hiểu

377
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Xuân
ĐC: số 112A, nhà B3, tổ 30 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3326/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 472/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 85/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

378
04.10.2017

Bà Phạm Thị Nở
ĐC: số 34, tổ 16 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3335/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 456/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 70/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

379
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Oanh
ĐC: thôn 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

UBND huyện Gia Lâm

Khiếu kiện QĐ số 7887/QĐ-UBND ngày 16.9.2016 của UBND huyện Gia Lâm v/v giả quyết đơn khiếu nại

Nguyễn Quang Hiểu

380
04.10.2017

Ông Phạm Hồng Minh
ĐC: số 214, tổ 10, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

UBND quận Hà Đông

Khiếu kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Thanh Huyền

381
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Hoa
ĐC: thôn Ngọ Giả, xã Ngọ Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

UBND huyện Chương Mỹ

Khiếu kiện QĐ số 12340/QĐ-UBND ngày 30.12.2016 của UBND huyện Chương Mỹ v/v hỗ trợ khi thực hiện dự án

Nguyễn Thị Thu Hằng

382
04.10.2017

Ông Lê Hồng Lam
ĐC: số 635, Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội

Khiếu kiện văn bản số 3911/CNKV ngày 17.3.2017 của VP đăng ký đất đai Hà Nội

Lê Trí Cường

383
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Gái
ĐC: số 4 Liên Gia 1, hẻm 99/47/40 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3721/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 452/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 66/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

384
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Lan Phương
ĐC: số 103, nhà B5, tổ 30 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3336/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 469/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 82/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

385
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền
ĐC: số 303, nhà B3, tổ 30 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3329/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 471/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 84/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

386
04.10.2017

Ông Nguyễn Hữu Ước; ĐC: Căn hộ 904, nhà A14 học biện quốc phòng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Bắc Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 8608/QĐ-UBND ngày 30/11/2012  v/v thu hồi đất và QĐ số 8708 đến QĐ số 8703 v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Quốc Hội

387
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Đông
ĐC: Số 39 ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

UBND quận Thanh Xuân

Khiếu kiện QĐ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 662232 do UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 24.11.2010

Nguyễn Thị Thu Hằng

388
04.10.2017

Ông Nguyễn Văn Bình
ĐC: thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

UBND huyện Chương Mỹ

Khiếu kiện QĐ số 12362?QĐ-UBND ngày 30.12.2016 v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Thu Hằng

389
04.10.2017

Bà Lê Thị Trưng
ĐC: TDP 8, Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 1382, 1383/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Thanh Huyền

390
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thân
ĐC: TDP 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khởi kiện QĐ số 4133/QĐ-UBND ngày 22/7/2017 và QĐ số 4172/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 v/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường; QĐ số 5361/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm

Nguyễn Thị Thanh Huyền

391
04.10.2017

Bà Trần Thị Nga
ĐC: số 35, ngách 99/1/4, tổ 29 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3340/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 450/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 64/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

392
04.10.2017

Ông Nguyễn Huy Ngọc
ĐC: xóm Đình, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thanh Trì

Khiếu kiện QĐ số 2396/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBNF huyện Thanh Trì v/v thu hồi đất

Đào Duy Vương

393
04.10.2017

Ông Nguyễn Quý Mạnh
ĐC: TDP 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 5356/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của CT UBND quận Nam Từ Liêm; QĐ số 1598/QĐ-UBND ngày 13/4/2016; QĐ 1617/QĐ-UBND của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Thanh Huyền

394
04.10.2017

Ông Vũ Văn Hạnh
ĐC: TDP 2 Đình, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 5358/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của CT UBND quận Nam Từ Liêm; QĐ số 3174/QĐ-UBND ngày 15/6/2016; QĐ 3224/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

395
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Kim Liên
ĐC: TDP Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 4955/QĐ-UBND và QĐ số 4980/QĐ-UBND ngày 01.9.2016 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v Thu hồi đất và phê duyệt phương án

Nguyễn Thị Thanh Huyền

396
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
ĐC: số 9, lô 10 Làng Trạm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3723/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 460/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 74/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

397
04.10.2017

Ông Vũ Đức Luyến
ĐC; Cụm 3, thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

CT UBND thành phố Hà Nội
CT UBND huyện Phúc Thọ

Khiếu kiện QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 5/1/2017 của CT UBND huyện Phúc Thọ v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 2925/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của CT UBND thành phố Hà Nội

Đào Duy Vương

398
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Kim Anh
ĐC: Đội 4, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất
CT UBND huyện Thạch Thất

Khởi kiện QĐ số 2653/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của CT UBND huyện Thạch Thất v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 4870/QĐ-UBND ngày 2.8.2016 của CT UBND huyện Thạch Thất v/v cưỡng chế thu hồi đất; QĐ 6885/QĐ-UBND ngày 8/10/2015 của UBND huyện Thạch Thất về phê duyệt phương án bồi thường

Lại Vĩnh Trung

399
04.10.2017

Ông Nguyễn Tất Thắng
ĐC: phòng 6 nhà 10, tập thể dại học thủy lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, tp Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất

Khởi kiện QĐ số 6082/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt phương án bồi thường

Lê Trí Cường

400
04.10.2017

Ông Nguyễn Văn Dũng
ĐC: số 385, tổ 12, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND quận Hoàng Mai

Khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Hoàng Mai cấp ngày 14.8.2009 cho ông Phạm Xuân Hồng

Nguyễn Quốc Hội

401
04.10.2017

Ông Lưu Viết Phương
Bà Tưởng Thị Phượng

ĐC: xóm Trung Thanh, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

CT UBND thành phố Hà Nội

Khiếu kiện QĐ số 2608/QĐ-UBND ngày 5/5/2017 v/v giải quyết khiếu nại

Lê Trí Cường

402
04.10.2017

Ông Nguyễn Đình Đại
ĐC: thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội

Khiếu kiện QĐ số 1796/QĐ-UBND ngày 3/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội v/v thu hồi đất

Lê Trí Cường

403
04.10.2017

Ông Nguyễn Ngọc Duy
ĐC: thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn

Khiếu kiện yêu cầu hủy một phần QĐ số 4028/QĐ-UBND ngày 30.6.2014 và QĐ 191/QĐ-UBND ngày 17.1.2017 v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Quốc Hội

404
04.10.2017

Ông Nguyễn Thế Dằng;
bà Lê Thị Thu Hà

ĐC: xóm 3, Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

UBND huyện Đông Anh

Khiếu kiện QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND huyện Đông Anh

Nguyễn Thị Thanh Huyền

405
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Lan
 ĐC: số 2, ngách 151, ngõ 210, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3339/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 455/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 69/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

406
04.10.2017

Bà Đào Thị Hồng
ĐC: số 131, tổ 30, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên

Khiếu kiện QĐ số 3334/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND quận Long Biên v/v giả quyết khiếu nại

Nguyễn Quang Hiểu

407
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Liên
 ĐC: tổ 30, phường Thượng Thanh, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3337/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 474/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 87/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

408
04.10.2017

Ông Trần Văn Quý
ĐC: số 2, ngách 5/41, phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

UBND huyện Đan Phượng
CT UBND huyện Đan Phượng

Khởi kiện QĐ số 1691/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của CT UBND huyện Đan Phượng; thông báo số 1470/TB-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Đan Phượng

Nguyễn Thị Hà

409
04.10.2017

Bà Bùi Thị Hà
ĐC: số 18, tổ 109 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên

Khiếu kiện QĐ số 3218/QĐ-UBND ngày 25.8.2016 của UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại

Nguyễn Quang Hiểu

410
04.10.2017

Ông Hoàng Văn Lộc
ĐC: số 35 ngách 99/1/4, tổ 29 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3340/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 457/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 71/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

411
04.10.2017

Ông Nguyễn Gia Kiếm
ĐC: TDP Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

UBND quận Nam Từ Liêm
CT UBND quận Nam Từ Liêm

Khiếu kiện QĐ số 2350/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của  UBND quận Nam Từ Liêm v/v thu hồi đất; QĐ số 5354/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của CT.UBND quận Nam Từ Liêm v/v giải quyết khiếu nại

Nguyễn Thị Thanh Huyền

412
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thẩm
ĐC: P6, X5  Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất

Khiếu kiện QĐ số 3197/QĐ-UBND ngày 30.6.2016 của UBND huyện Thạch Thất v/v phê duyệt phương án bồi thường

Nguyễn Thị Thu Hằng

413
04.10.2017

Ông Ngô Tiến Nguyên
ĐC: Nhà 8, ngõ 637, đường Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

UBND th à nh ph H à N i

Khiếu kiện QĐ số 157/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội và QĐ số 1452/QĐ-UBND ngày 18/7/2005 của Bộ Xây Dựng

Lê Trí Cường

414
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Thúy
ĐC: phòng 403 nhà 111 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Yêu cầu hủy QĐ số 2000152987/QĐ-BHXH ngày 12.3.2015 của Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Lê Trí Cường

415
04.10.2017

Ông Nguyễn Văn Vượt
ĐC: thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

UBND huyện Mỹ Đức

khiếu kiện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Mỹ Đức cấp cho bà Nguyễn Thị Lắm

Đào Duy Vương

416
04.10.2017

 Bà Đỗ Thị Ngọ
ĐC: số 12, ngách 99/47/28 đường Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3324/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 458/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 72/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

417
04.10.2017

 Bà Hoàng Thị Anh
ĐC: số 301, nhà B3, tổ 30, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

CT UBND quận Long Biên
CT UBND phường Thượng Thanh

Khiếu kiện QĐ số 3322/QĐ-CTUBND ngày 25.8.2016 của CT UBND quận Long Biên v/v giải quyết khiếu nại; QĐ số 466/QĐ-XPVPHC ngày 20.11.2015; QĐ số 79/QĐ-CTUBND ngày 2.2.2016 của CT UBND phường Thượng Thanh

Nguyễn Quang Hiểu

418
04.10.2017

Bà Nguyễn Thị Hoa
Bà Lê Thị Kim Chung
Bà Nguyễn Thị Suốt
Bà Phạm Thị Kim Quy
Bà Tạ Thị Hường

UBND thành phố Hà Nội

Yêu cầu hủy QĐ số 7046/QĐ-UBND ngày 12.12.2016 của UBND thành phố Hà Nội v/v trả lời kiến nghị của các hộ dân tại tổ Yên Tân, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Lê Trí Cường

 

 

 

Hành Chính Phúc Thẩm

THỤ LÝ                         Số, ngày tháng năm

 BẢN ÁN,
QUYẾT ĐỊNH SƠ THẨM                                   
Số, ngày tháng năm và tên Toà án đã giải quyết

NGƯỜI KHỞI KIỆN           
 
Họ tên, địa chỉ
Họ tên người đại diện, chức vụ, địa chỉ

 NGƯỜI BỊ KIỆN
Họ tên, địa chỉ
Họ tên người đại diện, chức vụ, địa chỉ         
             

QUAN HỆ PHÁP LUẬT

THẨM PHÁN GiẢI QUYẾT

 
 

1

2

3

4

6

7

 

95
02.10.2017

Bản án 01/17.5.2017 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai - TP: Nguyễn Tiến Hải

1. Bà Nguyễn Thị Oanh
2. Ông Doãn Văn Cường

TQ: Số 21D ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng

UBND quận Hoàng Mai

Khiếu kiện QĐ số 77 ngày 13/01/2014 của UBND quận Hoàng Mai v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà D­ơng Thị Tố Loan và ông Đỗ Hữu Ph­ơng

 

Lại Vĩnh Trung

 

96
02.10.2017

Bản án 02/16.6.2017 của Tòa án nhân dân quận Tây Hồ - TP: Lê Thúy Linh

Ông Đỗ Văn Tâm
TQ: 696C đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

1. UBND quận Tây Hồ
2. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

Khiếu kiện QĐ số 3932 ngày 23/12/2013 của UBND quận Tây Hồ; QĐ số 154 ngày 23/12/2013 của  CTUBND quận Tây Hồ; hành vi c­ỡng chế ngày 03/01/2014 của UBND quận Tây Hồ

Lại Vĩnh Trung

 

97
02.10.2017

Bản án 01A/20.7.2017 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức - TP: Phạm Thanh Hải

Ông Nguyễn Đình Hy
TQ: Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức

Chi Cục thuế huyện Hoài Đức

Khiếu kiện Thông báo nộp lệ phí tr­ớc bạ nhà , đất số 9891 ngày 02/7/2014 của Chi cục thuế huyện Hoài Đức

Nguyễn Thị Hà

 

98
02.10.2017

Bản án 02/2.8.2017 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức - TP: Phạm Thanh Hải

Ông Cao Hữu Thái
TQ: Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức

UBND huyện Hoài Đức

Khiếu kiện QĐ số 2489 ngày 31/3/2014 của UBND huyện Hoài Đức v/v thu hồi giáy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho hộ ông Cao Hữu Thái

Nguyễn Thị Hà

 

99
02.10.2017

Bản án 02/8.8.2017 của Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm - TP: Hoàng Thị Thu Nga

Ông Lưu Văn Ninh
TQ: Thôn Bình Trù, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm

Chủ tịch UBND H Gia Lâm

Khiếu kiện QĐ số 9212 và QĐ số 9213 ngày 18/12/2015 của CTUBND huyện Gia Lâm

Nguyễn Thị Hà

 

100
05.10.2017

QĐ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 07/QĐ-TA ngày 29/9/2017; Phúc Thọ - TP: Đỗ Thị Minh Loan

Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Phúc Thọ

Vũ Kiều Hưng
Cụm 5, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nguyễn Quang Hiểu

 

101
05.10.2017

Quyết định đình chỉ số 02 ngày 21/8/2017 của Thường Tín; TP: Nguyễn Thị Hường

Ông Trần Văn Lẫm
TQ: Cụm 10, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín

Khiếu kiện quyết định  xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do VPHC trong lĩnh vực đất đai.

Đào Duy Vương

 

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh