Tin địa phương

Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
Ngày đăng 02/01/2018 | 06:58  | View count: 520

HNP - Sáng 2/1, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dự hội nghị.

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể ngành Tổ chức

 
Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các quận, huyện, thị xã.
 
Năm 2017, ngành Tổ chức Đảng bộ Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy triển khai thực hiện bài bản, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), gắn với thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng suy thoái và biểu hiện tiêu cực khác.
 
Ngành Tổ chức cũng tích cực triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, với nhiều phương pháp, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả tích cực. Năm 2017, toàn Thành phố hoàn thành sắp xếp 71 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 41 ban (giảm 41,1%), tinh giản 1.267 biên chế và giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định 108/NĐ-CP. Đặc biệt, Hà Nội là đơn vị đầu tiên cơ bản hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị.
 
Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn”. Sau 5 tháng thực hiện cùng Chỉ thị 15 ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đã có những chuyển biến rõ nét; các vụ việc phức tạp tồn đọng đã bước đầu được giải quyết, tình hình an ninh chính trị ổn định, không phát sinh thành điểm nóng.
 
Về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục thực hiện tốt chức năng là cơ quan chuyên môn, tham mưu có hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách cán bộ. Trong năm 2017, đã tham mưu, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 107 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; điều động, luân chuyển 42 đồng chí; bổ sung cấp ủy 53 đồng chí.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Ban Tổ chức Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đó là, việc theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở có lúc còn chưa sâu sát; việc báo cáo, phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở của một số đơn vị còn chậm, chưa chính xác; việc hướng dẫn cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc có lúc chưa được rõ ràng, hiệu quả. Tính chủ động nghiên cứu, giải quyết công việc của một số đơn vị, một số cán bộ, công chức có việc còn chưa cao...
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố đạt được trong năm 2017, khẳng định những kết quả đó góp phần quan trọng vào thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong năm qua.
 
Cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, Bí thư Thành ủy yêu cầu ngành Tổ chức cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể quyết định, đồng thời, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ. Kịp thời cập nhật đầy đủ các văn bản mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện nghiêm, chặt chẽ các quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức, cán bộ.
 
"Qua những trường hợp xảy ra trong công tác cán bộ thời gian qua trên địa bàn cả nước đều cho chúng ta kinh nghiệm sâu sắc để thực hiện tốt hơn công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng", Bí thư Thành ủy lưu ý.
 
Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI) về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố; sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình và rà soát, tạo đà phấn đấu hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chương trình đã đặt ra và thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết 15-NQ/TU; giải quyết cơ bản 118 vụ việc còn tồn tại, ngoài ra còn 200 vụ việc các quận, huyện tự xác định để khắc phục, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu ngành Tổ chức cần tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị để đưa việc sắp xếp các tổ chức vào hoạt động một cách có hiệu lực, hiệu quả; chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở; khẩn trương tham mưu xây dựng quy định về phân cấp và bổ nhiệm cán bộ của Thành ủy theo Quy định 105-QÐ/TW và thực hiện tốt công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ theo hướng tập trung hơn, có hiệu quả hơn.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể ngành Tổ chức
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018. Tiếp tục phân công nhiệm vụ trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện; tăng cường ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giải quyết công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng...
 
Nhân dịp này, UBND TP Hà Nội đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 4 tập thể ngành Tổ chức xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
 

Trọng Toàn

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh