Tin địa phương

Nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo những “điểm nóng”
Ngày đăng 08/12/2017 | 06:26  | View count: 168

HNP - Sáng 8/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã tổ chức hội nghị giao ban công tác năm 2017. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

 

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận hội nghị

 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy cho thấy, năm 2017, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này được nâng lên, từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.
 
Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội đã thường xuyên rà soát, xác định 82 vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc công dân khiếu kiện bức xúc trên địa bàn để tập trung chỉ đạo giải quyết. Vì vậy, đến tháng 8/2017, Ban chỉ đạo đã đưa 37 vụ việc ra khỏi danh sách vụ việc tồn đọng, phức tạp cần theo dõi. Tiếp đó, đến cuối tháng 11/2017, trong số 45 vụ việc còn lại thuộc địa bàn, lĩnh vực của 21 quận, huyện, sở ngành, đã có 12 vụ việc giải quyết xong, các vụ việc còn lại sẽ được các đơn vị giải quyết cơ bản trong năm 2017 và quý I/2018.
 
Về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, trong 11/2017, các cơ quan hành chính của Hà Nội đã tiếp 33.797 lượt công dân đến KNTC, trong đó, có 479 lượt đoàn đông người. Toàn thành phố cũng đã tiếp nhận 33.114 đơn thư các loại; tiếp nhận và thụ lý 2.348 vụ khiếu nại, đã giải quyết 1.911 vụ, đạt tỷ lệ 81,4%; tiếp nhận và thụ lý 801 vụ tố cáo, đã giải quyết 554 vụ, đạt 69,2%. 
 
Thông qua giải quyết KNTC đã thu hồi cho nhà nước 2,6 tỷ đồng và 2.982m2 đất; hoàn trả cho công dân 7,02 tỷ đồng và 840m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 64 tập thể và 61 cá nhân để xảy ra vi phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ. Ngoài ra, Thanh tra TP Hà Nội và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 255 cuộc thanh tra, đã kết luận 139 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 34,5 tỷ đồng và 6.279 m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với 54 tập thể, 103 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ…
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Đó là một số vụ việc KNTC giải quyết chậm, quá thời hạn; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết KNTC ở một số đơn vị còn chậm, kéo dài; một số đơn vị còn chưa chủ động, quyết liệt, chưa sâu sát vụ việc hoặc chậm dự báo tình hình…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của thành phố trong năm qua. Điều này được thể hiện qua số vụ KNTC vượt cấp lên trung ương đã giảm. Hầu hết các vụ việc dự kiến phát sinh, đã và đang phát sinh đều được thành phố nắm bắt kịp thời, xem xét xử lý thấu đáo, không để phát sinh thành điểm nóng. Thông quan hoạt động của Ban Chỉ đạo, ý thức, trách nhiệm tiếp dân, giải quyết KNTC của các quận huyện, sở ngành đã được nâng lên…
 
Nhấn mạnh đến những phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, ưu tiên hàng đầu vẫn là phải chú trọng tuyên truyền, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC cho hiệu quả, kết hợp tuyên truyền với thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh được báo chí, dư luận phản ánh. 
 
Tiếp đó, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở phải nắm chăc tình hình, làm tốt công tác dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo tại địa bàn, nhất là khi triển khai các dự án, công trình lớn cần phải dự báo trước được những diễn biến phức tạp có thể phát sinh để có giải pháp can thiệp sớm.
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phải rà soát, xem xét, có ý kiến chỉ đạo cụ thể với các địa bàn có nhiều vụ việc giải quyết chậm, tồn đọng. Tương tự, phải rà soát từng vụ việc, tiếp nhận qua nhiều kênh thông tin để nắm bắt sớm, kịp thời. Trong quá trình xem xét, xử lý cần hết sức đề cao việc xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ. 
 
“Cần tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KNTC đối với thủ trưởng và cán bộ, công chức có trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KNTC kéo dài, vượt cấp, đông người; chất lượng giải quyết KNTC thấp. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý công khai, nghiêm minh những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm pháp luật trong giải quyết KNTC”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.
 
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan sớm hoàn thiện việc số hoá lượng đơn thư trên địa bàn thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo đến đâu; từ đó có hướng giải quyết phù hợp, không để tồn đọng, gây bức xúc cho nhân dân và làm phát sinh thêm lượng đơn thư. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần quan tâm tới việc huy động các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc. Qua giám sát, cần phản biện, đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo hướng giải quyết đơn thư liên quan đến người dân, “Phải đặt lên bàn Ban Chỉ đạo những vụ việc nóng, nổi cộm để kịp thời xem xét, giải quyết thoả đáng cho nhân dân”, đồng chí nhấn mạnh.
 

Trọng Toàn

Thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh